@article{Nowogońska:2005,
  author  = "B. Nowogońska",
  title   = "Budynek jako obiekt techniczny",
  journal = "Przegląd Budowlany",
  number  = "nr 5",
  pages   = "22--27",
  year    = "2005",
}