@article{Baranowski:2005,
  author  = "P. Baranowski and B. Kuczewski",
  title   = "Diagnostyka procesów z czasoprzestrzenną dynamiką z zastosowaniem przetwarzania równoległego",
  journal = "Pomiary, Automatyka, Kontrola",
  number  = "nr 9, wyd. spec.",
  pages   = "74--76",
  year    = "2005",
}