@article{Kowal:2005,
  author  = "M. Kowal and J. Korbicz",
  title   = "Odporna detekcja uszkodzeń przy niepewności modelu rozmyto-neuronowego",
  journal = "Pomiary, Automatyka, Kontrola",
  number  = "nr 9, wyd. spec.",
  pages   = "93--95",
  year    = "2005",
}