@article{Kierzkowska:2005,
  author  = "A. Kierzkowska and E. Krasicka-Cydzik",
  title   = "Zastosowanie pomiarów elektrochemicznych do oceny wpływu gięcia na właściwości warstwy anodowej implantowego stopu tytanu Tl6Al4V",
  journal = "Przegląd Mechaniczny",
  number  = "nr 9, supl.",
  pages   = "215--217",
  year    = "2005",
}