@article{Nowogońska:2005,
  author  = "B. Nowogońska",
  title   = "Określenie potrzeb remontowych budynków dworsko-pałacowych Środkowego Nadodrza",
  journal = "Ochrona Przed Korozją",
  number  = "nr 9s/A/",
  pages   = "143--152",
  year    = "2005",
}