@article{Mikołajczak:2005,
  author  = "M. Mikołajczak",
  title   = "Czułość i bunt. Portret liryczny Wojciecha Śmigielskiego=Zärtlichkeit und Eiderspruch. Lyrisches Porträt vom Wojciech Śmigielski",
  journal = "Pro Libris : lubuskie pismo literacko-kulturalne",
  number  = "nr 3",
  pages   = "55--63",
  year    = "2005",
}