@article{Gorockiewicz:2005,
  author  = "R. Gorockiewicz",
  title   = "Morfologia węglików i mikrostruktura warstwy nawęglonej stali szybkotnącej",
  journal = "Inżynieria Materiałowa",
  volume  = "R. 26",
  number  = "nr 5",
  pages   = "483--485",
  year    = "2005",
}