@article{Krasicka-Cydzik:2005,
  author  = "E. Krasicka-Cydzik and I. Głazowska and M. Michalski",
  title   = "Formowanie i właściwości warstwy fosforanowej na tytanie i jego implantowych stopach",
  journal = "Inżynieria Materiałowa",
  volume  = "R. 26",
  number  = "nr 5",
  pages   = "585--588",
  year    = "2005",
}