@article{Kuryło:2005,
  author  = "P. Kuryło",
  title   = "Badanie właściwości technologicznych i eksploatacyjnych warstwy wierzchniej odlewów żeliwnych ze szczególnym uwzględnieniem badań rozkładu twardości i zużycia",
  journal = "Przegląd Mechaniczny",
  number  = "nr 10",
  pages   = "14--19",
  year    = "2005",
}