@article{Głazowska:2005,
  author  = "I. Głazowska and E. Krasicka-Cydzik",
  title   = "Impedancyjna charakterystyka anodowanego tytanu w badaniach in vitro",
  journal = "Inżynieria Biomateriałów = Engineering of Biomaterials",
  volume  = "R. 8",
  number  = "nr 47-53",
  pages   = "127--130",
  year    = "2005",
}