@article{Krasicka-Cydzik:2005,
  author  = "E. Krasicka-Cydzik and I. Głazowska and M. Michalski",
  title   = "Mikroskopowe badania anodowych warstw na implantach tytanowych stopów zanurzonych w roztworze SBF",
  journal = "Inżynieria Biomateriałów = Engineering of Biomaterials",
  volume  = "R. 8",
  number  = "nr 47-53",
  pages   = "130--133",
  year    = "2005",
}