@article{Kierzkowska:2005,
  author  = "A. Kierzkowska and E. Krasicka-Cydzik and M. Jenek",
  title   = "Charakterystyka warstwy wierzchniej stopu Ti6Al4V po odkształceniu przez gięcie",
  journal = "Inżynieria Biomateriałów = Engineering of Biomaterials",
  volume  = "R. 8",
  number  = "nr 47-53",
  pages   = "146--148",
  year    = "2005",
}