@article{Mutwil:2005,
  author  = "J. Mutwil and R. Romankiewicz and K. Kujawa",
  title   = "Nowa wersja stanowiska do badania wytrzymałości na rozciąganie krzepnących metali i stopów",
  journal = "Archiwum Odlewnictwa",
  volume  = "R. 5",
  number  = "nr 17",
  pages   = "183--190",
  year    = "2005",
}