@article{Romankiewicz:2005,
  author  = "F. Romankiewicz and R. Romankiewicz",
  title   = "Wpływ magnezu i bizmutu na modyfikację stopu AlSi7 dodatkiem AlSr10",
  journal = "Archiwum Odlewnictwa",
  volume  = "R. 5",
  number  = "nr 17",
  pages   = "239--246",
  year    = "2005",
}