@article{Mielniczuk:2005,
  author  = "J. Mielniczuk and M. Malinowski",
  title   = "Modele materiałów porowatych w projektowaniu konstrukcyjnych elementów powierzchniowych",
  journal = "Pojazdy Szynowe",
  number  = "nr 3",
  pages   = "15--21",
  year    = "2005",
}