@article{Świderska-Włodarczyk:2005,
  author  = "U. Świderska-Włodarczyk",
  title   = "Wzorzec osobowy dowódcy wojskowego w Polsce w XVI wieku",
  journal = "Przegląd Historyczno-Wojskowy",
  number  = "nr 2",
  pages   = "5--12",
  year    = "2005",
}