@article{Mutwil:2005,
  author  = "J. Mutwil and R. Romankiewicz and W. Zamajski",
  title   = "Badania wytrzymałości na rozciąganie krzepnącego siluminu AlSi21CuNiMgMn",
  journal = "Archives of Mechanical Technology and Materials",
  volume  = "Vol. 25",
  number  = "nr 1",
  pages   = "55--64",
  year    = "2005",
}