@article{Asani:2004,
  author  = "A. Bobowska",
  title   = "Ocena stanu modernizowanego odcinka wałów przeciwpowodziowych rzeki Odry na odcinku Leśna Góra-Cigacice",
  journal = "Przegląd Geologiczny",
  volume  = "T. 52",
  number  = "nr 11",
  pages   = "1100",
  year    = "2004",
  note    = "abstrakt",
}