@article{Wysokowski:2004,
  author  = "A. Wysokowski and A. Adesiyun",
  title   = "Projekt TREE - wyposażenie badawcze w zakresie inżynierii lądowej w Europie",
  journal = "Materiały Budowlane",
  number  = "nr 2",
  pages   = "69",
  year    = "2004",
}