@article{Wysokowski:2005,
  author  = "A. Wysokowski and A. Duszyński",
  title   = "Charakterystyki powierzchniowe nawierzchni oraz kruszywa do warstw ścieralnych",
  journal = "Górnictwo Odkrywkowe",
  number  = "nr 3",
  pages   = "30--33",
  year    = "2005",
}