@article{Wysokowski:2005,
  author  = "A. Wysokowski and A. Kąkol",
  title   = "Systemy odwodnień drogowych obiektów mostowych : workshop, Żmigród, 21 października 2004 r.",
  journal = "Ochrona Przed Korozją",
  number  = "nr 1",
  pages   = "15--16",
  year    = "2005",
}