@article{Koświn:2006,
  author  = "L. Koświn",
  title   = "PapieŅ Jan Pawe≥ II a nauka ekonomii",
  journal = "Gospodarka Rynek Edukacja",
  number  = "nr 11",
  pages   = "2--4",
  year    = "2006",
}