@article{Nowogońska:2006,
  author  = "B. Nowogońska and A. Skarzyński",
  title   = "Programowanie remontów użytkowych budynków mieszkalnych metodą stosowania wskaźników",
  journal = "Przegląd Budowlany",
  number  = "nr 3",
  pages   = "40--43",
  year    = "2006",
}