@article{Magnucki:2005,
  author  = "K. Magnucki and M. Malinowski and T. Belica and D. Dębowski",
  title   = "Wybrane zagadnienia połączeń kołnierzowych śrubowych urządzeń ciśnieniowych",
  journal = "Zagadnienia Eksploatacji Maszyn",
  volume  = "Vol. 40",
  number  = "z. 4",
  pages   = "105--119",
  year    = "2005",
}