@article{Ruszczyńska:2005,
  author  = "M. Ruszczyńska",
  title   = "Idee słowianofilskie. Ziewonia, prelekcje paryskie Mickiewicza i słowiańszczyzna Towiańskiego",
  journal = "Ruch Literacki",
  volume  = "XLVI",
  number  = "4-5",
  pages   = "341--353",
  year    = "2005",
}