@article{Mutwil:2006,
  author  = "J. Mutwil",
  title   = "Rola badań elementarnych zjawisk i procesów odlewniczych w podnoszeniu jakości odlewów",
  journal = "Archiwum Odlewnictwa",
  volume  = "R. 6",
  number  = "nr 18 (1/2)",
  pages   = "59--66",
  year    = "2006",
}