@article{Paul:2006,
  author  = "H. Paul and K. Janas and A. Bydałek and D. Balcerek",
  title   = "Rozwój tekstury odkształcenia i rekrystalizacji w stopie CuZn30 uzyskanym w operacjach odlewania ciągłego. Krytyczna rola pasm ścinania",
  journal = "Archiwum Odlewnictwa",
  volume  = "R. 6",
  number  = "nr 18 (1/2)",
  pages   = "245--250",
  year    = "2006",
}