@article{Romankiewicz:2006,
  author  = "F. Romankiewicz and R. Romankiewicz and M. Michalski and A. Romankiewicz",
  title   = "Badanie twardych wtrąceń w mosiądzu ołowiowym",
  journal = "Archiwum Odlewnictwa",
  volume  = "R. 6",
  number  = "nr 18 (1/2)",
  pages   = "257--260",
  year    = "2006",
}