@article{Kołodziejczyk:2001,
  author  = "U. Kołodziejczyk and A. Greinert",
  title   = "2. Międzynarodowa Konferencja Ochrona i Rekultywacja trenów Dorzecza Odry. Dychów k. Zielonej Góry, 21-22.06.2001",
  journal = "Przegląd Geologiczny",
  volume  = "T. 49",
  number  = "nr 9",
  pages   = "752--753",
  year    = "2001",
}