@article{Kołodziejczyk:1999,
  author  = "U. Kołodziejczyk and A. Greinert",
  title   = "Sprawozdanie z 1. międzynarodowej konferencji "Ochrona i rekultywacja terenów dorzecza Odry - sytuacja po powodzi 1997 r. " - Zielona Góra, 15-16.09.1998",
  journal = "Przegląd Geologiczny",
  volume  = "T. 47",
  number  = "nr 1",
  pages   = "22--23",
  year    = "1999",
}