@article{Mikołajczak:2006,
  author  = "M. Mikołajczak",
  title   = ""Wierność ziemi". Inspiracje nietzscheańskie w poezji Zbigniewa Herberta",
  journal = "Teksty Drugie",
  number  = "3",
  pages   = "158--175",
  year    = "2006",
}