@article{Jabłoński:2006,
  author  = "J. Jabłoński",
  title   = "Zdalnie rekonfigurowalny system rozproszony z FPSLIC",
  journal = "Pomiary, Automatyka, Kontrola",
  number  = "nr 6, wyd. spec.",
  pages   = "59--61",
  year    = "2006",
}