@article{Gramacki:2006,
  author  = "J. Gramacki and A. Gramacki",
  title   = "Dane przestrzenne w bazach relacyjnych. Model danych, zapytania przestrzenne",
  journal = "Pomiary, Automatyka, Kontrola",
  number  = "nr 6, wyd. spec.",
  pages   = "91--93",
  year    = "2006",
}