@article{Sozański:2006,
  author  = "K. Sozański",
  title   = "Równoległy energetyczny filtr aktywny ze zmodyfikowanym układem falownika wyjściowego",
  journal = "Przegląd Elektrotechniczny",
  number  = "nr 7/8",
  pages   = "38--41",
  year    = "2006",
}