@article{Kiejzik:2006,
  author  = "L. Kiejzik",
  title   = "Rozum a religia w filozofii rosyjskiej",
  journal = "Filozofia Nauki",
  number  = "nr 1",
  pages   = "149--162",
  year    = "2006",
}