@article{Mielniczuk:2006,
  author  = "J. Mielniczuk and M. Malinowski and P. Kuligowski",
  title   = "Elementy powierzchniowe o strukturze porowatej w konstrukcji dachów pojazdów szynowych",
  journal = "Pojazdy Szynowe",
  number  = "nr 2",
  pages   = "1--5",
  year    = "2006",
}