@article{Piontek:2006,
  author  = "M. Piontek",
  title   = "TPZ - toksyczna powierzchnia zapleśnienia jako kryterium oceny mikotoksycznego zagrożenia w budownictwie mieszkaniowym",
  journal = "Ochrona Przed Korozją",
  number  = "nr 9s/A",
  pages   = "180--183",
  year    = "2006",
}