@article{Piontek:2006,
  author  = "M. Piontek and K. Bednar",
  title   = "Wzrost liczby zapleśniałych obiektów budowlanych przez występowanie grzybów pleśniowych w nowym budownictwie z nowoczesnymi technologiami",
  journal = "Ochrona Przed Korozją",
  number  = "nr 9s/A",
  pages   = "184--187",
  year    = "2006",
}