@article{Świderska-Bróż:2006,
  author  = "M. Świderska-Bróż and I. Krupińska",
  title   = "Wpływ napowietrzania i chemicznego utleniania na skuteczność koagulacji",
  journal = "Ekotechnika",
  number  = "nr 2",
  pages   = "6--11",
  year    = "2006",
}