@article{Sadecka:2006,
  author  = "Z. Sadecka and S. Myszograj",
  title   = "Jakość wód powierzchniowych a niezbędny stopień oczyszczania ścieków",
  journal = "Ekotechnika",
  number  = "nr 2",
  pages   = "19--23",
  year    = "2006",
}