@article{Jodkowski:2006,
  author  = "K. Jodkowski",
  title   = "Epistemiczny układ odniesienia teorii inteligentnego projektu",
  journal = "Filozofia Nauki",
  number  = "nr 1",
  pages   = "95--106",
  year    = "2006",
}