@article{Romankiewicz:2006,
  author  = "F. Romankiewicz and R. Romankiewicz",
  title   = "Wpływ modyfikacji na strukturę i morfologię przełomów siluminu AK132",
  journal = "Archiwum Odlewnictwa",
  volume  = "R. 6",
  number  = "nr 22",
  pages   = "436--440",
  year    = "2006",
}