@article{Kierzkowska:2006,
  author  = "A. Kierzkowska and E. Krasicka-Cydzik",
  title   = "Bioaktywność in vitro zdeformowanej przez gięcie anodowej warstwy wierzchniej stopu Ti6AL4V ELI",
  journal = "Inżynieria Biomateriałów = Engineering of Biomaterials",
  volume  = "R. 9",
  number  = "nr 58-60",
  pages   = "136--139",
  year    = "2006",
}