@article{Krasicka-Cydzik:2006,
  author  = "E. Krasicka-Cydzik and A. Kierzkowska",
  title   = "Ocena zagrożenia absorpcją wodoru w warstwie anodowej stopu Ti6AL4V w wyniku deformacji przez gięcie",
  journal = "Inżynieria Biomateriałów = Engineering of Biomaterials",
  volume  = "R. 9",
  number  = "nr 58-60",
  pages   = "140--142",
  year    = "2006",
}