@article{Szczęsna-Szeib:2005,
  author  = "A. Szczęsna-Szeib and K. Jadkowski",
  title   = "Poczucie wsparcia u wychowawców osób niepełnosprawnych a obraz psychologiczny podopiecznych",
  journal = "Nasze Forum. Kwartalnik Pedagogiczno-Terapeutyczny",
  number  = "nr 3/4",
  pages   = "138--147",
  year    = "2005",
}