@article{Mutwil:2006,
  author  = "J. Mutwil and M. Michalski and K. Breitkopf-Jarowicz and K. Tomasik",
  title   = "Zapewnienie jakości na wydziale odlewni ciśnieniowej Lumel S.A. - analiza wad siluminowego odlewu pokrywy",
  journal = "Archiwum Odlewnictwa",
  volume  = "R. 6",
  number  = "nr 21(1/2)",
  pages   = "246--254",
  year    = "2006",
}