@article{Mutwil:2006,
  author  = "J. Mutwil and M. Michalski and A. Kędzierska and Z. Psikus",
  title   = "Zapewnienie jako¶ci na wydziale odlewni ci¶nieniowej Lumel S.A. - analiza wad siluminowego odlewu obudowy zaworu",
  journal = "Archiwum Odlewnictwa",
  volume  = "R. 6",
  number  = "nr 21(1/2)",
  pages   = "255--262",
  year    = "2006",
}