@article{Romankiewicz:2006,
  author  = "F. Romankiewicz and A. Romankiewicz and M. Michalski and R. Romankiewicz",
  title   = "Wpływ twardych wtrąceń na jakość mosiądzu armaturowego",
  journal = "Archiwum Odlewnictwa",
  volume  = "R. 6",
  number  = "nr 21(1/2)",
  pages   = "275--280",
  year    = "2006",
}