@article{Romankiewicz:2006,
  author  = "F. Romankiewicz and R. Romankiewicz",
  title   = "Modyfikacja mosiądzu manganowo-żelazowego MM55 dodatkiem cyrkonu",
  journal = "Inżynieria Materiałowa",
  volume  = "Vol. XXVII",
  number  = "nr 3",
  pages   = "268--271",
  year    = "2006",
}