@article{Ochonczenko:2006,
  author  = "H. Ochonczenko",
  title   = "Poradnictwo i doradztwo zawodowe jako czynniki wspomagające aktywizację zawodową osób niepełnosprawnych",
  journal = "Aktywizacja Zawodowa Osób Niepełnosprawnych",
  number  = "nr 3-4",
  pages   = "241--255",
  year    = "2006",
}